Необходима ли е допълнителна изолация върху външните стени с POROTHERM?


Виж целия материал


Необходима ли е допълнителна изолация върху външните стени с POROTHERM?


С влизането в сила на Наредба №7 за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради изискванията за проектиране на нови сгради и реконструкция или реновиране на съществуващи, в аспекта на намаляване на разхода на енергия се променят критериите, на които трябва да отговарят строителните конструкции, в т.ч. и външните стени, претърпяха някои съществени изменения.


« Обратно в съвети