Какво трябва да знаете за Вашия покрив


Виж целия материал


Какво трябва да знаете за Вашия покрив


Покривът е част от сградата, който в най-голяма степен е изложен на различни външни и вътрешни влияния. Основната функция на скатния покрив е да защитава надеждно хората, вещите и самата сграда от негативното въздействие на околната среда в частност от валежи, слънчева радиация, загуба на топлина и не на последно място да осигурява безпрепятствено преминаване на водните пари и отвеждането им през и извън покривната система.

Способността за “дишане” (паропропускливост)  предотвратява възникването на конденз в покривната конструкция.

Постига с правилния избор на материали, които изграждат цялостна покривна система.


« Обратно в съвети