Съвети от Wienerberger (Винербергер), Как се работи с POROTHERM


Виж целия материал


Съвети от Wienerberger (Винербергер), Как се работи с POROTHERM


Какво тябва да спазваме при работа с блоковете POROTHERM Подготовка Преди започване на зидането върху площадката се ситуират стените съгласно работния проект и с помощта на лазерен нивелир или маркуч се определя най-високата точка на основата. Съгласно това и съгласно плана на зидарията се прави изравнително легло с мин. дебелина 1 cm, мерено от най-високата точка. Леглото трябва да е приблизително с широчината на зидарията;


« Обратно в съвети